Garantie

Op al onze mobiele geluidsinstallaties is de garantie 24 maanden. Hiermee garanderen we dat het product voldoet aan de specificaties van de fabrikant en worden eventuele productie- of materiaalfouten binnen 24 maanden kosteloos verholpen. Die garantie is gebonden aan een paar spelregels. Die vindt u hieronder :

  1. Mobielegeluidsinstallatie.nl garandeert alle geleverde producten met uitzondering van accu’s tegen productie- of materiaalfouten gedurende 24 maanden na aankoop. De datum op de factuur is daarbij de startdatum voor de garantieperiode.

  2. De garantieperiode op accu’s bedraagt 6 maanden

  3. Schade of defecten ontstaan door slijtage door normaal gebruik. verkeerd gebruik, stoten, vallen, onderdompelen in water, overbelasting en ieder ander van buiten komend onheil valt niet onder de garantie.

  4. Portokosten voor het opsturen van een product naar ons servicecenter geschiedt voor uw eigen rekening. Gerepareerd retourzenden is voor onze rekening.

  5. Indien een reparatie niet onder de garantie valt zullen wij u daarover informeren en ook toelichten waarom dat zo is. Voor een eventuele reparatie ontvangt u een heldere prijsopgave.

  6. De garantie op reparaties bedraagt 6 maanden

Om contact op te nemen met ons servicecenter kunt u ons bellen op (0172) 441 498 op werkdagen van 9-17 uur of mailen naar info@overdevest.com